fill

Dlaczego najlepsze strategie biznesowe to strategie zawierające eventy?

- Eventory Blog

fill

Dlaczego najlepsze strategie biznesowe to strategie zawierające eventy?

fill

UDOSTĘPNIJ

Mówi się, że za każdą korporacją odnoszącą sukcesy stoi odpowiednio skonstruowana strategia biznesowa. W czasach ciągłych zmian otoczenia i zachowania klientów, ważne jest by zawierała ona metody, które na te zmiany odpowiedzą. Dowodem na to są wydarzenia, coraz częściej wplatane pomiędzy standardowy marketing plan.

Najlepsze strategie nie zapominają o eventach

Strategie biznesowe powinny obejmować wiele aspektów, które mają wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Każda część takiego planu musi być dokładnie przemyślana, tak aby pomagała osiągać założone cele. Dlatego właśnie najlepsze strategie biznesowe łączą w sobie plany na funkcjonowanie różnych obszarów działalności takich jak np. sprzedaż, dział rozwoju produktu, HR czy marketing.

Biorąc pod uwagę ciągłe zmiany w naszym otoczeniu i postawach społeczeństwa, strategie muszą ciągle szukać nowych sposobów na efektywną realizację założeń. Szczególnie strategia marketingowa, która powinna wynikać z celów pozostałych obszarów firmy, musi stale dopasowywać się do preferencji konsumentów, którym w dzisiejszych  czasach promocja towarzyszy na każdym kroku.

Dlaczego strategie konkurencyjnych biznesów stawiają na eventy?

Nie od dzisiaj wiadomo, że współczesny konsument staje się coraz bardziej ślepy na klasyczne zabiegi komunikacji marketingowej. Jesteśmy świadkami rozpowszechniania się zjawiska “ślepoty banerowej” co powoduje, że aby stać się konkurencyjną jednostką na rynku, firmy muszę sięgać po nowe narzędzia. Jednym z nich jest właśnie marketing doświadczeń razem ze swoją tajną bronią  – wydarzeniami.

W wyniku obojętności odbiorców na “zwykłą” promocję, najlepsze strategie biznesowe wdrażają coraz więcej eventów do planu marketingowego. Obecnie, prawie 24% budżetu firm zostaje przeznaczone na wydarzenia. Menedżerowie dostrzegli korzyści jakie płyną z dostarczenia prawdziwych wrażeń konsumentom i uświadomili sobie jak duże znaczenie ma to dla rozwoju firmy.

Cechy dobrej strategii biznesowej

Mimo, że strategie biznesowe są tworzone w oparciu o indywidualne wartości, cechy i cele firmy, najlepsze biznesplany mają cechy wspólne. Można zatem określić jaka powinna być strategia, która pomoże Twojej firmie osiągnąć sukces. Są to:

  • Prostota i klarowność
  • Spójność
  • Mierzalność

Strategia prosta i klarowna

Strategię biznesu można nazwać “kręgosłupem” działalności Twojej firmy. Pomyśl o niej jak o drogowskazie dla każdego z Twoich pracowników. Dlatego właśnie jej przekaz musi być prosty i zrozumiały. Każdy członek zespołu powinien dokładnie wiedzieć do czego ma prowadzić jego codzienna praca i znać długoterminowy cel. Czy będzie tego pewien jeśli strategia firmy będzie zagmatwana i niezrozumiała dla przeciętnego Kowalskiego? Nie, dlatego dobre strategie są proste.

Proste strategie powinny być oparte na kilku kluczowych elementach, które łatwo można zaprezentować i wyjaśnić całej firmie. Te elementy powinny jasno wskazywać na główny cel firmy, który w dalszym okresie wpłynie na taktykę działania operacyjnego.

Dlaczego prostota i klarowność jest ważna

#1 prosta strategia to łatwość komunikacji

Strategia firmy musi być łatwa do zrozumienia zarówno dla wewnętrznych, jak i zewnętrznych użytkowników. Z jednej strony pracownicy będą wiedzieć co i w jakim celu robić, z drugiej strony jasna strategia da inwestorom pojęcie o idei działalności i powie im dlaczego warto zainwestować akurat w tę firmę.

#2  prosta strategia to lepsza motywacja dla pracowników

Kiedy cele zakomunikowane pracownikom w strategii są jasne i wyobrażalne pracownicy stawiają konkretny target swoim działaniom. Wtedy łatwiej jest znaleźć motywację do działania – w końcu wiedzą po co to robią.

#3 prosta strategia to łatwiejsze określenie struktury organizacji

Ze strategią, która pokazuje do czego ma dąży firma prościej jest zaplanować i stworzyć strukturę organizacyjną firmy. Rozdzielenie obowiązków i mechanizmy wewnątrz organizacji będą wtedy napędzać efektywną pracę całego zespołu.

Strategia spójna

Kolejnym wspólnym mianownikiem dobrych strategii jest spójność. Oznacza to, że poszczególne aspekty planu współgrają ze sobą i uzupełniają się w realizacji celu głównego.

Przykładowo, pomyśl o strategii marketingowej, w której znajdziesz strategie dla poszczególnych obszarów marketingu. Jeden plan dla działań contentowych, drugi dla tych w zakresie Social Media. Kolejny dla kampanii outdoor, a jeszcze kolejny dla kanałów tradycyjnych. Dużo tego, prawda? Każdy z wymienionych elementów i każda taka strategia, powinna zharmonizować się i w połączeniu stworzyć całą strategię marketingową, która napędza realizację jednego celu.

Spójność strategii rozpatrywana powinna być także w odniesieniu do branżowych trendów. Wyobrażasz sobie pominięcie aspektu CSR, który teraz jest na praktycznie pierwszym miejscu w strategiach Twoich konkurentów? Założę się, że nie wyobrażasz sobie takiej sytuacji. Dlatego właśnie strategie biznesowe muszą być spójne nie tylko wewnętrznie, ale także z otoczeniem przedsiębiorstwa.

Strategia mierzalna

Biznesplan bazuje na celach do osiągnięcia w krótkim lub długim terminie. Dlatego, podobnie jak same cele, powinien dać się zmierzyć. Musisz mieć możliwość weryfikacji, czy spełnił swoje zadanie czy też okazał się kompletnie nietrafiony.

Analityka działalności przedsiębiorstwa jest kluczem do dalszego rozwoju i wprowadzania ulepszeń do obowiązującej strategii. Jest to niemożliwe bez konkretnych danych. Mając możliwość stałego mierzenia poziomu realizacji poszczególnych celów, możemy kontrolować proces i natychmiast reagować gdy strategia nie spełnia założeń.

Dodatkowo, mierzalność strategii biznesowej wpływa na motywację pracowników. Są oni w stanie kontrolować swój progres, a niekiedy nawet podwoić starania by na koniec okresu zrealizować target. Mówią, że satysfakcja jest najlepszym motywatorem, a widząc czarno na białym efekty naszego działania satysfakcja przychodzi sama.

Jakie narzędzia w strategii biznesowej wspierają realizację celów?

Strategie biznesowe zazwyczaj zawierają w sobie o wiele więcej celów niż jeden cel główny. W zależności od specyfiki danego celu wybierane są narzędzia, które pomogą je zrealizować. Najlepiej jest jednak sięgać po takie metody, które najbardziej uniwersalnie pozwolą Ci upiec kilka pieczeni na jednym ogniu. Dodatkowo, w związku ze wspomnianym zjawiskiem “bannerowej ślepoty” warto zdecydować się na narzędzia mniej konwencjonalne.

Event jako narzędzie marketingowe

Jednym z bardziej uniwersalnych narzędzi, które pomagają osiągnąć zamierzone cele są wydarzenia. Menedżerowie zaczęli dostrzegać korzyści płynące z Event Marketingu i to jak znacznie mogą usprawnić proces realizacji celów strategicznych. Coraz częściej eventy włączane są do praktycznej części strategii marketingowych, a nacisk położony jest na dostarczanie odbiorcom jak najlepszych doświadczeń by napędzić osiąganie celów.

Jeśli potrzebujesz przykładu by przekonać się, że implementacja eventów w strategii faktycznie zyskuje na popularności, nie musisz szukać daleko. Prawdopodobnie słysząc słowo Red Bull masz przed oczami ich logo i kojarzysz tę markę. Ich strategia biznesowa jest uważana za jedną z najlepszych i najbardziej skutecznych na rynku. Firma inwestuje ogromne sumy w ciągłą organizację imprez sygnowanych marką RedBull. Stale kontynuują marketingowy przekaz i szaleją z wydarzeniami by rozpowszechniać produkt. Popatrz tylko na słynny już skok ze stratosfery, a to tylko jeden z przykładów!

Jest wiele możliwości. Do dyspozycji masz mnóstwo typów wydarzeń (wydarzenia wewnętrzne, zewnętrzne, targi itp.). Każdy z nich będzie wspierał realizację innych celów, ale zasada jest prosta – im lepszy event tym lepsze efekty.

Dlaczego eventy sprawdzają się w realizacji celów?

Czasy się zmieniły i to co kiedyś mogło zainteresować klientów dziś już nie wystarcza. Dlatego warto postawić na coś nowego – eventy.

Organizując wydarzenie dostarczasz prawdziwych wrażeń swoim odbiorcom. Dzięki temu, Twój zespół może bezpośrednio pracować na osiągnięcie celu razem z klientem, wpływając na jego decyzje zakupowe i lepiej poznając jego nastawienie do marki. Tylko w tym wypadku, spotkania klient-pracownik, realizujesz przynajmniej 3 cele – tworzenie świadomości marki, napędzanie sprzedaży i gromadzenie potencjalnych leadów.

Wydarzenia budują relację, czyli to czego współczesny konsument oczekuje od firmy. Bezpośredni kontakt wpływa w znacznym stopniu na odbiór przekazu marketingowego. Dodatkowo, wcale nie musisz organizować konferencji na 300 osób by zrealizować cele. Przykładem jest fundacja Misereor, która aby zgromadzić środki na pomoc głodującym wykorzystała formę happeningu. To co przeszkadzało im w realizacji celu to karty kredytowe, niewiele osób nosi przy sobie gotówkę. Zainstalowali więc maszynę SocialSwipe ma lotniskach i najbardziej uczęszczanych miejscach. Sama interakcja z maszyną była dla mijających tak interesująca, że zaczęli wpłacać datki z własnej woli. Zobacz, cel sam się osiągnął:

Jak używać eventów żeby faktycznie realizowały Twoje cele?

Misereor jest tylko jednym z wielu przykładów na to, jak akcje na żywo mogą napędzić realizację założonych targetów. Pora zastanowić się co możesz zrobić aby mieć pewność, że każdy event, który zorganizujesz realizuje założone cele?

#1 Znaj swoją grupę docelową

W każdym przypadku, niezależnie od twojego celu, będziesz potrzebował pomocy uczestników. Przeanalizuj preferencje i dostosuj wydarzenie do swojej grupy docelowej. Jeśli event spełni ich oczekiwania będą bardziej skłonni zaangażować się w niego i tym samym przyczynić się do realizacji celu. Znaj ich zachowanie, tak jak Misereor wiedział co robi jego odbiorca.

Dodatkowo, dzięki temu łatwiej przyciągniesz na wydarzenie ludzi, którzy Cię interesują. Jest to niezmiernie ważne, zwłaszcza gdy zakładasz osiągnięcie celów sprzedażowych.

#2 Przystosuj wydarzenie do ustalonego celu

Mając przed oczami jasny cel pomyśl, jaki typ wydarzenia pomoże Ci w procesie jego realizacji. Powinien on stwarzać wiele możliwości na realizowanie poszczególnych etapów procesu osiągania założeń. Przykładowo, jeśli chcesz przyciągnąć nowych kandydatów do swojej firmy, nie organizuj wydarzenia wewnętrznego – zdecyduj się na targi pracy lub rekrutacyjny hackathon. Szukasz leadów? Lepiej zorganizować wydarzenie branżowe. Masz wiele opcji, trzeba to tylko przemyśleć!

#3 Zaplanuj jak zaangażujesz uczestników

Organizując wydarzenie, które ma służyć konkretnemu celowi nie zapominaj o zaangażowaniu uczestników. Pewne działania, które zaprowadzą cię do celu będą musiały być dla uczestników atrakcyjne, by wzięli w nich udział. Pomyśl jakie technologie możesz wprowadzić by zachęcić ich do działania (tak jak interaktywny wpłatomat Misereor’a).

Przykładowo, jeśli chcesz uzyskać określoną liczbę leadów na wydarzeniu możesz zorganizować grę z użyciem QR kodów. Uczestnicy za zeskanowanie wszystkich otrzymają gadżet, a ty pełną listę osób potencjalnie zainteresowanych Twoją ofertą.

No dobrze, dość już o możliwościach jakie masz. Co zrobić by wiedzieć, że event się sprawdził?

Jak zmierzyć realizację celów na wydarzeniu?

Mógłbym długo opowiadać o korzyściach dla biznesu jakie niosą ze sobą wydarzenia. Jednak dużo ważniejszym tematem jest to czy jesteśmy w stanie faktycznie stwierdzić, że event przyniósł planowane efekty i jakie one były? Mimo, że wydarzenia w swojej naturze są niematerialne, obecnie dzięki technologii możemy je mierzyć i oceniać ich skuteczność.

Przykłady mierzenia realizacji celów na wydarzeniach

Obecnie rynek oferuje już produkty, które nie tylko pomagają w zarządzaniu procesem organizacji eventu, ale także, jak Eventory, dostarczają twardych danych o jego efektywności i aktywności uczestników. Dzięki temu organizatorzy, wystawcy czy prelegenci mogą ocenić opłacalność wydarzenia w kontekście własnych celów.

Jak monitorować progres w zakresie wspierania sprzedaży

W przypadku tego najczęściej wybieranego celu sprawa jest zasadniczo prosta. Wydarzenie jest pełne potencjalnych nabywców, każdy stand i interakcja z marką może mieć wpływ na zamknięcie kolejnego kontraktu. Musisz więc prowadzić statystyki z produktów nabytych na wydarzeniu czy zawartych kontaktów – możesz to zrobić za pomocą prostego arkusza kalkulacyjnego lub zapisywać dane w aplikacji eventowej.

Dodatkowo, warto monitorować jak wygląda Twoja sprzedaż w okresie przynajmniej dwóch tygodni po zakończeniu wydarzenia. Nie każdy klient zdecyduje się na zakup już na evencie, więc pozytywne skutki inwestycji mogą pokazać się dopiero po jakimś czasie. Tutaj za wskaźnik będzie Ci służyć ogólny poziom sprzedaży w odniesieniu do poprzednich okresów.

Jak monitorować progres w zakresie wzrostu satysfakcji grupy docelowej

Poziom satysfakcji jest kwestią bardzo płynną i czasem ciężko jednoznacznie ją określić. Tym samym cele dotyczące jego podwyższenia są trudniejsze jeśli chodzi o kontrolę efektów.

Dzięki rozwojowi technologii i narzędziom takim jak aplikacje mobilne, możemy jednak przeprowadzić odpowiednie badania wśród uczestników wydarzenia. Poproś ich na samym początku by odpowiedzieli na kilka prostych pytań, zbierz pierwsze dane. Następnie, po wydarzeniu udostępnij im formularz podsumowujący ich opinię o evencie. Porównaj wyniki z tymi pierwszymi i voila!

Jak monitorować progres tworzenia marki pracodawcy

Wydarzenia są niezwykle efektywne przy kreowaniu wizerunku firmy jako wymarzonego pracodawcy. Możesz śledzić wpływ jakie bezpośrednie interakcje z firmą mają na sposób jej postrzegania przez środowisko szukając nowych wzmianek o firmie w sieci. Pomocne będą także recenzje i polecenia. Porównaj ich charakter z tym co mówiono o Tobie przed wydarzeniami.

Jeśli masz w głowie cele rekrutacyjne, możesz sprawdzić ich realizację za pomocą technologii. Skanuj QR kody zainteresowanych kandydatów, udostępnij swój własny kod do skanowania przez zainteresowanych. Policz liczbę skanów i porównaj je z liczbą przyjętych zgłoszeń. Monitoruj jak wygląda długość procesu rekrutacyjnego? Może event pozwolił ci go skrócić dzięki eliminacji rozmowy wstępnej?

Eventy stają się nową siłą strategii marketingowych

Nikogo nie dziwi fakt, że wraz ze zmianami otoczenia zmieniają się sposoby prowadzenia biznesu. To co kiedyś sprawdzało się bezbłędnie, teraz niekoniecznie wspomaga Twoje przedsięwzięcia. Priorytetem stają się mniej konwencjonalne metody oparte na bezpośrednim kontakcie. Takie jak eventy.

Doświadczenia, których dostarczają one uczestnikom często rzutują na sposób postrzegania marki i mogą znacznie poprawić wyniki firmy. Wydarzenia są doskonałą okazją do bezpośredniego spotkania z grupą docelową i wpływania na ich percepcję oraz zachowania rynkowe.

Dodatkowo obecny rozwój technologiczny pozwala z dużą dokładnością zmierzyć efekty jakie osiąga dany event. Ewaluacja realizacji celów strategii biznesowej jest więc oparta o twarde dane, a nie przypuszczenia jak miało to miejsce w przeszłości. To wszystko sprawia, że najlepsze marketingowe plany nie mogą pozwolić sobie na niekorzystanie z eventów. To tak jakby odrzucić kurę znoszącą złote jajka realizacji celów biznesowych.

A wy, używacie wydarzeń do napędzenia swojej biznesowej machiny? Podzielcie się wrażeniami w komentarzach!