PROJEKTY R&D

Firma Eventory Polska Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, pn.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

PROJEKT:

Rozwój funkcjonalności Eventory poprzez opracowanie modelu oraz wdrożenie narzędzia służącego predykcji zaangażowania w wydarzenie oraz wprowadzenie możliwości automatycznego generowania danych służących mierzeniu ROI oraz ROO z wydarzeń, skierowanych do działów marketingu, organizatorów eventów, ich uczestników oraz działów marketingu sponsorów.

Eventory planuje przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w obszarze szeroko pojętej analityki wydarzeń. Aktualnie niemal wszystkie narzędzia eventowe skierowane są bezpośrednio do event managerów i ukierunkowane są na usprawnienie samej organizacji wydarzeń oraz zwiększenie ilości sprzedanych biletów poprzez zasypywanie potencjalnych uczestników reklamami.

Wydarzenia, aby być skutecznymi i efektywnymi, muszą być jednak budowane na solidnym fundamencie zwrotu z inwestycji (ROI) i zwrotu z celu (ROO). Dlatego organizatorzy muszą być w stanie zmierzyć wartość wydarzenia i uzasadnić poniesione koszty. Rozwiązaniem tych problemów zamierza zająć się Eventory.

Głównym priorytetem w tej chwili mają być 3 podstawowe role, które spełniać będzie platforma

  • 1. narzędzie do event managementu: zmieniające paradygmat myślenia o eventach, które nie mogą pozostawać analogowe,
  • 2. narzędzie służące event marketing automation,
  • 3. narzędzie służące predykcji zaangażowania w wydarzenie.
  • Budżet projektu: 6 103 500,00 PLN
  • Dofinansowanie: 4 107 275,00 PLN
  • Okres realizacji: 2018 - 2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

brain-head

Chcesz zwiększyć zaangażowanie na swoich wydarzeniach i zwiększyć ich efektywność? Porozmawiajmy!